Nehybné cesty cyber nomádov

Usídlenec v sebe chová závisť voči existencii nomádov. (Theodor Adorno)

Schopnosť vidieť ako sa pred našimi očami opätovne vynorujú nehybné archetypálne, obnovované štruktúry prastarých vecí je ako pozrieť sa do minulosti a rozpoznať v nej prítomnosť aj budúcnosť. Prastará štruktúra nomádstva sa vynára v situácii, keď pociťujeme nefunkčnosť zastaraných spoločenských noriem, pach skostnatených inštitúcií, stresujúcu obavu z budúcnosti a hlavne stagnáciu…akoby nám došiel dych.
Je čas vydať sa na cestu, Nomádstvo, túžba po nekonečnej ceste, úniku, dobrodružstve a objavovaní nepoznaného je tou archetypálnou štruktúrou, ktorá ľudí neodbytne volá na cestu, túlať sa, objavovať, znovu slobodne dýchať. Je to súčasť cyklu. V súčasnosti je však tákyto pohyb v dnešnom už tesnom fyzickom svete obtiažny. Globalizácia a turizmus doľahli aj na najodľahlejšie miesta na Zemi. Akoby už nebolo kam ísť.

Je tu však priestor s takmer neobmedzeným potenciálom – virtuálny svet alebo kyberpriestor, ktorý nie je opakom reality, ale jej rozšírením. Tento nový nekonečný priestor priťahuje digitálnych nomádov. Objavovanie nových území, kombinované s možnosťou samotnej tvorby priestoru. Prvé prieskumné výpravy v kybepriestore pripomínajúce psychedelické tripy sa postupne ustálili v cieľavedomé osídľovanie kyberpriestoru. Prvotní kybernomádi sa stále vezú na technologickej vlne kdesi na hraniciach alebo v samom jadre kyberpriestoru, hľadajúci autonómny priestor. Ako však vyzerá súčasné nomádstvo v kyberpriestore?

Workers – digitálni nomádi, ktorí svoje nomádstvo skôr vnímajú ako štýl práce. Technológiami a internetom podporovaná práca kdekoľvek, v kaviarni, v prírode, na cestách. Práca prestáva byť viazaná na fyzické miesto, dôležité je iba stále pripojenie na internet. Fyzická prítomnosť v realite, pracovná v kyberpriestore, symbióza. “Fyzicky obsadené, ale psychologicky evakuované miesta” (James Katz), teda niekde na polceste.

Travelers – digitálni nomádi, ktorí kombinujú digitálne kočovníctvo s fyzickým cestovaním. Pohyb na ceste je inšpiráciou, rozšírením kontaktu s ľuďmi, možnosťou poznávať iné kultúry a krajiny. Cesta a životné náklady sú financované prácou, ktorú vykonávajú online.

Vagabonds – digitálni nomádi, rezignujúci na prácu, stále bývanie, štátne občianstvo a iné zaužívané spoločenské pravidlá. Stará forma tuláctva, podporená technológiami, radikálna forma spoločenského protestu a životného štýlu, alebo jednoducho záhaľka (krásne slovo!). Technogypsies sú asi najzaujímavejším príkladom takéhoto životného štýlu: balans medzi umením, technológiou, kreativitou, vedou a zábavou, remix všemožných kultúrnych vplyvov, utváranie komunít a celosvetových sietí.

Mobile Bohemians (mobo) – ľudia, ktorí integrovali mobilné technológie do svojho každodenného života. Neustále online, neustále sledujúci situáciu na internete, sú akoby na viacerých miestach súčasne. Prelínajúca sa realita s vitrualitou, spojená s neustálou reflexiou a produkciou digitálneho obsahu: sharing, sociálne siete atď. V súčasnosti už veľmi bežná vec.

Cyber Nomads – skutoční cyber-nomádi, rozvinutejšia forma Technomads, orientujúci sa na čo najkomplexnejší pobyt v kyberpriestore. Digitálni hikikomori, The Second Life nadšenci, hackeri, a ostatní, ktorí vnímajú kyberpriestor ako svoj hlavný životný priestor. Cyber-nomádstvo je nehybnou cestou, fyzicky sme usadení, ale mysľou a konaním sme na cyber ceste. Posthumanisti predpokladajú prudký nárast prechodu časti ľudstva do aktívneho života v kyberpriestore a cyber nomádi zatiaľ pre nás tieto svety vytvárajú, testujú a objavujú.

Digitálne nomádstvo sa stáva je súčasťou životného štýlu nových net generácií. Všeobecná skepsa, nedôvera a kritika prieskumu tohto “osídľovania” kyberpriestoru, vychádza z obáv zo zmeny, z nového preskupenia moci a ktovie čoho ešte. Treba uvážiť fakt, že usadenie sa = stagnácia, kde by sme boli bez ochoty jednotlivcov riskovať a objavovať nepoznané? Spomeňme si ako našu kultúru a spoločnosť zmenili skúsenosti cestovateľov a objav nových krajín. Nomádstvo môže byť aj uspokojujúcim životným štýlom, revoltujúcim proti existujúcim spoločenským pomerom a hľadanie vyhovujúceho individuálneho alebo komunitného spôsobu života. Ak akceptujeme myšlienku z úvodu o nomádstve ako opakujúcom sa archetype, súčasná renesancia nomádstva je teda prvým náznakom veľkej spoločenskej zmeny. Prinesie nám to viac slobody, alebo pritvrdenie totalitárnych praktík “starej” spoločnosti?

Michel Maffesoli vo svojej eseji O nomádstve (2002), píše, že jednou z podstatných vlastností tohoto nového nomádstva, a predsa archetypálneho módu existencie je dionýzovstvo, divoké a extatické prežívanie skutočnosti, to dionýzovstvo, ktorým se dobrovoľne zriekame kontroly nad sebou samým – pre nečakane silný, reálny zážitok života. Enjoy!

Reklamy

One comment

  1. Spätné upozornenie: Technologický mních Howard Hughes | FRX

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s